BAS streetlight

BAS Streetlight

VEILYSADMINISTRASJON

FEILMELDING, UTBEDRING, VEDLIKEHOLD

 

 

Hva er BAS streetlight

 

BAS streetlight er en komplett teknisk oversikt og et administrasjonssystem for feilmelding, retting og utbedring av veilysanlegg. Systemet inkluderer eier av veilysnettet, entreprenør for utbedring samt andre parter som skal bidra til å drifte og utvikle veilysnettet. BAS streetlight inneholder alt som trengs for å ha kontroll på hele veilysanlegget inkludert en feilmeldingstjeneste. Hele systemet er tilgjengelig i nettleseren, og det er ikke nødvendig med en lokal installasjon.

 

 

Hvem er dette for?

 

BAS streetlight er for eier av veilysanlegg, og for entreprenører som arbeider med veilys. Både entreprenøren og eier kan bruke dette systemet til å samle inn feilmeldinger og utbedre feil.

 

Komplett feilmeldingstjeneste

 

BAS streetlight har en integrert feilmeldingsmodul som er tilgjengelig for publikum via en lenke som kan legges til på alle nettsider. De kan enkelt melde feil på veilys ved å velge type feil, klikke på riktig stolpe i kartet eller ved å skrive inn en adresse. Melderen kan selv velge om tilbakemelding ønskes. Feilmeldingen går da automatisk til BAS Streetlight, hvor ansvarlig entreprenør blir varslet om feilen.

 

Feilmeldingene vises oversiktlig i både listeform, og på kart. Kartvisningen legger til rette for en effektiv retting av feil, da entreprenøren enkelt kan finne frem til riktig stolpe, og ikke minst kjøre korteste vei mellom feilene. Melders kontaktinformasjon blir tilgjengelig for entreprenør, slik at kontakt enkelt kan oppnås hvis det er spørsmål om feilmeldingen.

 

 

Dokumentering

 

Alt arbeid kan dokumenteres med tekst og dokumenter. Hver enkelt lampe og stolpe har et eget datakartotek, hvor man kan definere alle data om enheten. Du kan også legge til bilder og dokumenter for hver enkelt enhet.

 

Du bør eie dine data

 

Om du som eier av veilysnettet engasjerer forskjellige entreprenører for å vedlikeholde, kan det være en utfordring å samle inn data. Ved noen tilfeller ligger dataene hos entreprenøren og disse kan ofte bli igjen når man bytter aktør. Med BAS streetlight vil du være eier av all dokumentasjon, uavhengig av hvilken entreprenør du benytter. Kanskje du har flere aktører samtidig. Da kan alle dokumentere i det samme systemet, og du får oversikt og et helhetlig bilde av all jobb som utføres.

 

 

Brukervennlig med kartvisning

 

Hvis du har en oversikt over eksisterende stolper, lamper, tennskap og kabler kan vi importere dette inn i kartet. Vi kan også hjelpe til med innmåling og kontroll samt dataregistrering av eksisterende veilysanlegg, slik at informasjonen i BAS streetlight blir oppdatert.

Alle feilmeldinger, utbedringer og siste reparerte feil vises i kart. Stolper, tennskap, målerskap og kabler vises i administrasjonskartet. Du kan legge til nye, endre eksisterende og skrive inn informasjon om alle punkter og objekter i kartet.

Med prosjekt-funksjonen kan man legge til stolper og kabler i kartet. De kan endres og oppdateres underveis, og enkelt legges til som «as built» i kartet. Alle nye kabelstrukturer kan separeres som lag i kartet for senere redigering.

 

Kommunikasjon

 

Legg til representanter for eier, entreprenør og andre involverte og send meldinger til alle fra systemet. Dette er en flott måte å sikre at korrespondansen blir lagret, og at alle blir oppdatert når det er nødvendig. All kommunikasjon blir logget, og den er tilgjengelig i ettertid.

Med den innebyggede SMS tjeneren oppdateres også melderen av feilen direkte når feilen er utbedret.

 

 

Kort oppsummert: Alt du trenger for veilysadministrasjon.

 

 

BAS ONLINE

KONTAKT OSS

Bjørnstadmyra 7

1712 Grålum

kontakt@basonline.no