CRM

BAS ONLINE

CRM FUNKSJON

HÅNDTERE DINE KUNDERELASJONER

Ta ibruk BAS online CRM funksjon.

 

I BAS online systemet er disse funksjonene ivaretatt. Du registrerer din kundehenvendelse på en enkel måte. Hvis det er en ny kunde, registrerer du bare henvendelsen, så kan du opprette kundekortet etterpå, for deretter å koble henvendelsen til kunden.

 

Alle henvendelser blir logget på kundekortet.

 

Kontaktpersoner lagres også på kundekortet. Disse kan senere knyttes til tilbud, ordre og prosjekter for innsyn, dokumentutveksling og kommunikasjon med saksbehandlere, selgere og produksjon.

 

Med BAS oppfølging appen kan du sende beskjeder med tekst og dokumenter til dine kollegaer. Du kan sette en frist for oppfølging, og systemet vil purre om du ikke følger opp innen fristen.

 

Man kan sette status på beskjeden, og du som avsender kan følge med på dette. Beskjeden kan også knyttes til en kunde, slik at dette vises i hendelsesloggen på kundekortet.

 

Hvis beskjeden blir til en jobb, befaring eller tilbud, oppretter du med ett klikk en oppføring i BAS prosjekt av beskjeden. Du vil da få med alle opplysninger og dokumenter. Ingen dobbeltregistrering eller flytting av dokumenter.

 

I BAS prosjekt appen, oppretter du alle aktiviteter du har mot kunden, og sorterer disse enkelt inn i kategorier. Dette kan være tilbud, ordre, prosjekt, befaring, dokumentering, reklamasjon osv.

 

BAS online fungerer altså som et CRM, eller kunderelasjonsprogram, med prosjekthåndtering samtidig.

 

Les mer om CRM og hva det på Wikipedia

BAS ONLINE

KONTAKT OSS

Bjørnstadmyra 7

1712 Grålum

kontakt@basonline.no