Dette er BAS online

BAS ONLINE

PROSESSEN I BAS

CRM kunde kontakt

Motta kundehenvendelse

 

Om kunden kontakter deg ved oppmøte, via telefon, e-post eller om du oppsøker kunden, registrerer du henvendelsen i BAS online.

Behandre kunder

Opprett tilbud eller prosjekt

 

Opprett en oppgave og behandle den som befaring, tilbud, ordre eller prosjekt. Informasjonen tar du med deg igjennom hele prosessen.

Utføring og kvalitets

Involver og utfør

 

involver din kunde, dine ansatte og til og med 3.part inn i prosjektet. Dette er meget enkelt, og sikrer kommunikasjon på en unik måte. Utfør oppdraget, og dokumenter i BAS online

Dokumenter og fakturer

 

Etter endt oppdrag har du alle opplysningene du behøver for å danne et korrekt fakturagrunnlag. Du har også et enkelt og komplett oppslagsverk for dokumentasjon.

Les mer om systemet og mulighetene under!

HÅNDTERE DINE KUNDERELASJONER

Hvordan har du i dag oversikt på dine kunder, kontaktpersoner og kundehenvendelser?

 

Mange bedrifter sliter med å systematisere sine kunder og kontakter. Et annet problem er hvordan man skal lagre og håndtere kundehenvendelser.

 

I BAS online systemet er disse funksjonene ivaretatt. Du registrerer din kundehenvendelse på en enkel måte. Hvis det er en ny kunde, registrerer du bare henvendelsen, så kan du opprette kundekortet etterpå, for deretter å koble henvendelsen til kunden.

 

Alle henvendelser blir logget på kundekortet.

 

Kontaktpersoner lagres også på kundekortet. Disse kan senere knyttes til tilbud, ordre og prosjekter for innsyn, dokumentutveksling og kommunikasjon med saksbehandlere, selgere og produksjon.

 

I BAS prosjekt appen, oppretter du alle aktiviteter du har mot kunden, og sorterer disse enkelt inn i kategorier. Dette kan være tilbud, ordre, prosjekt, befaring, dokumentering, reklamasjon osv.

 

BAS online fungere altså som et CRM, eller kunderelasjonsprogram, med prosjekthåndtering samtidig.

INTERNE MELDINGER OG BESKJEDER

Hvordan gir du dine kollegaer viktige beskjeder? Gul lapp, e-post eller muntlig?

 

Med BAS oppfølging appen kan du sende beskjeder med tekst og dokumenter til dine kollegaer. Du kan sette en frist for oppfølging, og systemet vil purre om du ikke følger opp innen fristen.

 

Man kan sette status på beskjeden, og du som avsender kan følge med på dette. Beskjeden kan også knyttes til en kunde, slik at dette vises i hendelsesloggen på kundekortet.

 

Hvis beskjeden blir til en jobb, befaring eller tilbud, oppretter du med ett klikk en oppføring i BAS prosjekt av beskjeden. Du vil da få med alle opplysninger og dokumenter. Ingen dobbeltregistrering eller flytting av dokumenter.

BEFARING - TILBUD - PROSJEKT - DOKUMENTERING

Kontroll på alt dette? Alle dokumenter, beskjeder og kontaktpersoner?

 

Hvis ikke, får du det med BAS prosjekt appen!

 

Skal du på befaring, oppretter du en oppgave i BAS prosjekt, og gir den kategori befaring. Alle dokumenter du legger til i denne fasen merkes med befaring.

 

Etter befaringen endrer du kategori til f.eks tilbud, og du legger inn tilbudsdokumenter og kalkyler i den samme oppgaven. Kanskje du vil la kunden få se tilbudet og litt informasjon, så kan du enkelt legge til kundekontakter og definere hvilke dokumenter som er synlig for dem. Dokumentene merkes med tilbud, slik at du alltid finner igjen disse.

 

Hvis tilbudet aksepteres, kan du endre kategori til ordre eller prosjekt. Koble til ansatte, og la de dokumentere arbeidet med BAS Worker appen fra sin mobiltelefon. De kan legge til bilder direkte med kameraet i mobiltelefonen.

Du kan lage en dynamisk fremdriftsplan som blir liggende på prosjektet hele veien. Denne kan opprettes fra befaringsfasen om det er ønskelig. Legg til og endre informasjonen underveis.

 

La kunden ha innsyn i prosessen, og bruk systemet for kommunikasjon. Ingen beskjeder går tapt med det enkle meldingssystemet som automatisk oppdaterer alle personene som er tilknyttet prosjektet.

 

Hvis du benytter deg av innleie av arbeidskraft, eller en 3.part for deler av arbeidet, kan disse også delta i dokumenteringen og meldingsflyten. Krev komplett dokumentasjon rett inn i prosjektet før du betaler for utført oppdrag.

 

Alle dokumenter, beskrivelser og meldinger lagres på den aktuelle jobben. Du vil enkelt kunne se alt fra befaring til sluttdokumentasjon

BOOKING AV KUNDEAVTALER

Ønsker du at kundene kan velge tid for utført oppdrag selv?

 

Med BAS booking kan du laste inn kundelister, og legge til tidspunkter. Systemet genererer en unik kode som du kan formidle til kunden, for eksempel med det innebyggede SMS systemet. Du kan definere tider og noen ekstra valg som kunden selv velger i prosessen.

 

Systemet sender ut påminnelse via SMS automatisk (om du velger det) en dag før avtalt tid.

 

Fra Bookingsystemet kan du opprette jobbene direkte i et prosjekt som du kobler mot den gjeldende bookingen. Du kan ha mange bookinger for forskjellige prosjekter samtidig.

 

BAS booking er designet for booking av installasjoner (brannalarm, porttelefoni, bredbånd, alarm ol.) i boligfelt og borettslag, men kan fint brukes på alt fra verkstedtimer til levering av blomster.

BAS ONLINE

KONTAKT OSS

Bjørnstadmyra 7

1712 Grålum

kontakt@basonline.no